Hiển thị kết quả duy nhất

  • Apple M1 Chip
  • 8-Core CPU
  • 8-Core GPU
  • 512GB storage¹
  • 16GB unified memory
  • 24-inch 4.5K Retina display²
  • Two Thunderbolt / USB 4 ports
  • Two USB 3 ports
  • Gigabit Ethernet
  • Magic Keyboard with Touch ID
thành lập công ty trọn gói, dịch vụ kế toán trọn gói, chữ ký số giá rẻ, dịch vụ thiết kế website, dịch vụ hosting azdata.vn, hỗ trợ website công nghiệp 4.0