iMac M1 2021

Thiết kế hoàn toàn mới trên nền tảng chip Apple M1 với 8-core CPU, 8-core GPU và 16-core Neural Engine

Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trong 7 sắc màu ưa thích của chính mình tại Phan Duy store!

  • Apple M1 Chip
  • 8-Core CPU
  • 8-Core GPU
  • 512GB storage¹
  • 16GB unified memory
  • 24-inch 4.5K Retina display²
  • Two Thunderbolt / USB 4 ports
  • Two USB 3 ports
  • Gigabit Ethernet
  • Magic Keyboard with Touch ID