MacBook Pro 2021

Một thiết kế hoàn toàn mới với chip xử lý cực nhanh trên nền tảng M1 PRO và M1 MAX

Hiện tại, MacBook Pro 14-inch & 16-inch vừa ra mắt từ Apple…. Hiện đang có mặt tại Phan Duy store nhé!

Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine

8GB unified memory

256GB SSD Storage

2 x ports ThunderBolt 3 / USB 4

Touch Bar, Touch ID, Magic Keyboard

Retina Display: 500 nits Brightness, Wide Color (P3), True Tone Technology

Apple M1 chip with 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine

8GB unified memory

256GB SSD Storage

2 x ports ThunderBolt 3 / USB 4

Touch Bar, Touch ID, Magic Keyboard

Retina Display: 500 nits Brightness, Wide Color (P3), True Tone Technology