Apple Homepod

Một chiếc loa đầy thông minh từ Apple, một thế giới tương tác hoàn toàn mới từ Siri

Hiện tại, HomePod đang có sẵn 2 màu: Space Gray và White để bạn trải nghiệm tại Phan Duy store