Airpods Pro 2022

Hiện tại, Phan Duy store đang sẵn sàng có 3 phiên bản cho bạn lựa chọn: AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, Airpods Pro 2022.

Với sự tương thích tuyệt vời cùng chất âm hoàn hảo từ AirPods, chắc chắn bạn sẽ yêu nó ngay khi có trên tay…

3,200,000 
4,900,000 
5,200,000